• facebook

Moracell - Výroční zpráva

Dodané služby

  • grafika
  • tisk

Navrhli jsme výroční zprávu pro společnost MORACELL s.r.o.

Společnost MORACELL s.r.o. je úspěšný výrobce širokého sortimentu výrobků pro osobní hygienu a domácnost vystupujícího pod značkou Big Soft.

Další obrázky

1 2

Názor klienta

Vážíme si především osobního a v pravém slova smyslu profesionálního přístupu celého firemního týmu, a zvláště vedení firmy, k zákazníkovi, a dále porozumění a entuziasmu při zpracování představ a potřeb zákazníka, které následně dokáží přenést do grafických návrhů a ve finále je dokáží přesně realizovat podle oboustranně odsouhlasených dispozic.

Luděk V a c e k
jednatel MORACELL s.r.o.